Ungene lekte i utmarken helt til Páll skjöt på soldatene