Þorsteinn frá Hamri - Tills vidare stilla snöfall. Dikter