Må vi få et barn Hr. minister: Ministeriet for befolkningskontrol